22. marts 2024

Generalforsamling 2024

Torsdag den 18. april 2024 kl. 17.30 afholder Vejle Brand g/s generalforsamling.

Dagsorden

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens årsberetning
  • 3. Lønpolitik til godkendelse
  • 4. Årsrapport 2023 til godkendelse
  • 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
  • 6. Eventuelle forslag
  • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • 8. Valg af revisor
  • 9. Eventuelt
Tilbage til oversigt