Gebyrer og afgifter

 

Her kan du få et samlet overblik over de forskellige gebyrer og afgifter, du kan opleve hos Forsikringsselskabet Vejle Brand.

 

Vejle Brands gebyrer:

Følgende handlinger er gebyrfri hos Vejle Brand:

  • Forkortet opsigelse inden for 1. år
  • Forkortet opsigelse efter 1. år
  • Check
  • Overførsel til NemKonto
  • Faktuering
  • Opkrævning og betaling
  • Girokort

Følgende handlinger er pålagt gebyrer:

 

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 50 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

 

Gebyrer ved halvårlig betaling

Vælger du at betale dine forsikringer halvårligt, beregner vi et tillæg på 1 % af den helårlige pris.

 

Gebyrer ved kvartårlig betaling

Vælger du at betale dine forsikringer kvartårligt, beregner vi et tillæg på 1,25 % af den helårlige pris.

 

Gebyrer ved månedlig betaling

Vælger du at betale dine forsikringer månedligt, beregner vi et tillæg på 2,5 % af den helårlige pris.

Forudsætter tilmelding til betalingsservice.

 

Lovbestemte bidrag og afgifter:

Miljøbidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

 

Skadeforsikringsafgift

Der skal betales skadeforsikringsafgift til staten efter reglerne i "Lov om afgift af skadesforsikring". Det er en afgift, du skal betale til staten, hver gang du betaler dine forsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af præmien.

 

Naturskadeafgift

Årlig naturskadeafgift på 40 kr. på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove. Ordningen omfatter tillige tørkeskader og oversvømmelser. 

 

Garantifond

Du opkræves et bidrag på 40 kr. om året for hver af disse forsikringer, du har: hus- og indboforsikring. For lovpligtig arbejdsskade opkræves et bidrag på 30 kr. om året for hver heltidsansat. Det er os som forsikringsselskab, der opkræver bidraget. Vi betaler det videre til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. 

Vi opkræver bidraget, første gang du betaler i løbet af et kalenderår.

Du kan læse mere om Garantifonden for skadesforsikringsselskaber her

 

Statsafgift

  • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring.
  • Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra alle forsikringstyper.
  • Statsafgiften er inkluderet i priserne.
Har du spørgsmål til vores forsikringer?

Lad os sammen sikre, at du får lige præcis de forsikringer og dækninger der matcher dine behov – ring til os på 75 82 62 88 eller send en mail på police@vejlebrand.dk


Vi glæder os til at høre fra dig.