Dit forsikringsselskab - bogstaveligt talt

Vejle Brand er et gensidigt selskab. Det betyder, at selskabet ejes af dig som kunde. Det er derfor, vi kalder det:

 

”Dit mit vores”

 

Fællesskabet med dig som kunde betyder blandt andet, at vi altid behandler dig, som vi selv ønsker at blive behandlet. Nemlig åbent, ærligt og i øjenhøjde.

 

 

 

Der er mange gode grunde til at vælge Vejle Brand som dit forsikringsselskab. Her er nogle stykker:

 

 

Hvem ejer Vejle Brand?

Hvis du er forsikret hos os, så er Vejle Brand også dit forsikringsselskab. Vi er ejet af vores kunder, og det har vi været i mere end 170 år. Vi har nemlig aldrig troet på, at det er meningen, at nogen skal tjene penge på forsikringer.

 

Konkurrencedygtige priser

Skal et uheld i Brønshøj koste penge i Bredballe?
Selvfølgelig skal det ikke det. Med et lokalt forsikringsselskab er præmierne fastsat efter forholdene i dit område. Der er jo forskel, og det skal komme dig tilgode i form af gode lokale forsikringspriser.

 

Tager dit forsikringsselskab dig personligt?

Det gør vi. Vi gemmer ikke vores medarbejdere ad vejen bag snørklede selvbetjeningsløsninger og lange telefonkøer. Vi tager telefonen, når du ringer, og vi sætter os ned over for dig, hvis du foretrækker det.


Har dit forsikringsselskab en god køkultur?

Det har vi ikke. Vi har faktisk slet ikke nogen. Når du ringer til os, skal du hverken taste cpr.nr. eller vente som et nummer i køen. Her er det et rigtigt menneske, der tager telefonen, og hjælper dig med det, du ringer om.

 

Hvor mange filialer har dit forsikringsselskab?

Vi har flere tusinde. Vores assurandører har nemlig deres daglige gang hjemme hos vores kunder, fordi vi vil være der for dig, når du har brug for det. Og der, hvor det passer dig.

 

Vi støtter lokale aktiviteter

Vejle Brand støtter en lang række foreninger, klubber og lokale aktiviteter. På den måde kan vi være med til at give noget tilbage til vores kunder udover gode forsikringer til stærke priser. 

 

Formålet med Vejle Brand er at drive forsikringsvirksomhed, hvilket fremgår af Vejle Brands vedtægter, som du kan læse her

Vejle Brand er et forsikringsselskab med stærke rødder i lokalområdet og i historien. Faktisk er selskabet ældre end Danmarks Grundlov, og Vejle Brands historie er da også på mange måder en gennemgang af lokalsamfundets udvikling gennem 175 år.

 

To gårdbrande gav idéen til Vejle Brand

Idéen til det, der i dag er et moderne, regionalt forsikringsselskab, opstod tilbage i 1840. Den 3. juni det år nedbrændte to gårde i Jelling, og hele syv familier blev hjemløse. Det fik en kreds af mænd til at stifte et selskab med det mundrette navn af Vejle Amts yngre Brandassuranceselskab for Løsøre og Effekter.

Den 1. maj året efter var selskabet formelt en realitet. Fem år senere, i 1846, var medlemstallet oppe på 200 fordelt på 32 sogne. Den samlede forsikringssum havde rundet svimlende 1 mio. kr., og den højest tilladte forsikringssum pr. medlem var 20.000 kr.

 

Teknologisk udvikling kan aflæses i brandårsager

En gennemgang af Vejle Brands historie er også et indblik i den teknologiske udvikling. I 1887 registrerede man for eksempel for første gang en brand, der var forårsaget af en petroleumslampe.

Ved selskabets 50 års jubilæum i 1891 var den samlede forsikringssum oppe på 43 mio. kr.

I 1903 indførte selskabet tariffer, hvilket betød, at brandpengenes størrelse – det, vi i dag kender som præmier – nu rettede sig efter risikoen. Ved selskabets 75-års jubilæum i 1915 var medlemstallet oppe på 17.600. Apropos den teknologiske udvikling, så optrådte kortslutning for første gang som brandårsag i 1921, og i 1925 var en tærskemaskine første gang årsag til en brand.

 

Tiden med Topdanmark

I de følgende årtier udviklede Vejle Brand sig støt og roligt, og i 1970 indledte selskabet et samarbejde med Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (MLU), som i 1972 fusionerede med Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring (AU) og blev til Topsikring, det senere Topdanmark. I 1980 ændrede selskabet navn til det, der også er navnet i dag, nemlig Vejle Brand g/s, og i 1984 blev selskabet selvstændigt, idet samarbejdet med Topdanmark ophørte. Året efter markerede selskabet uafhængigheden, sin oprindelse og den stærke lokale forankring ved at vælge Jelling-stenen som sit bomærke.

I slutningen af 1980’erne fik Vejle Brand for alvor fodfæste i byerne, og forsikrede nu også både bygninger, biler og erhverv. Selskabet købte i øvrigt sit første EDB-anlæg i 1987. Den 1. januar 1991 fusionerede Vejle Brand med områdets andre resterende brandselskaber og blev til det Vejle Brand, vi kender i dag. Positionen som områdets lokale forsikringsselskab er stille og roligt blevet konsolideret op igennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde, og Vejle Brand står i dag stærkere end nogensinde.

Med til Vejle Brands nyere historie hører også, at de ca. 200 såkaldte tillidsmænd, der indtil 2006 hidtil havde solgt forsikringer for Vejle Brand, måtte afløses af professionelle assurandører i 2006. Tiden var stille og roligt løbet fra systemet, forsikringer var blevet et stadigt mere kompliceret produkt, og i 2006 blev der stillet lovgivningsmæssige krav til rådgivningen i forbindelse med tegning af forsikringer.

I de senere år har Vejle Brand fortsat sin naturlige udvikling, og i dag tegner selskabet forsikringer i det tidligere Vejle Amt, Sønderjylland og på Vestfyn. Fokus for udviklingen er nu ikke mindst teknologi, blandt andet for at sikre at de kunder, der gerne vil betjene sig selv, har optimale muligheder for det.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1264 af 8/12 2006 om klageansvarlig i finansielle virksomheder er Bo Tind Harre udnævnt til selskabets klageansvarlige.

Efter bekendtgørelsens §2 stk. 3 forstås ved en klage "en henvendelse fra en kunde, der efter at have drøftet problemet med virksomheden fortsat ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf og derfor ønsker sagen forelagt den klageansvarlige."

Hvis du er uenig i vores sagsbehandling af dine forsikringer eller over en afgørelse, vi har truffet, kan du rette henvendelse til den klageansvarlige.

Klagen stiles skriftligt til Vejle Brand, att. Bo Tind Harre, enten via brev eller på følgende mail: klage@vejlebrand.dk

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klage@vejlebrand.dk

 

Læs mere om ODR-platformen

På forbrugereuropa.dk kan du læse mere om klageportalen.

Hvad er god skik for Vejle Brand?

Ifølge bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder skal vi som forsikringsselskab gøre vores kunder opmærksomme på, hvilke behov de har for forsikringsdækning, samt informere om et eventuelt behov for ændringer i forhold til de forsikringer, som allerede er tegnet. Vi anbefaler, at du læser samt opbevarer dokumentet sammen med dine forsikringspapirer.

Læs om god skik for privatforsikringer i PDF-filen her.

 

Vejle Brand g/s er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Du kan læse mere om Garantifonden og dækningsomfanget på deres hjemmeside her >>