Erhvervsbygning

 

En erhvervsbygningsforsikring hos Vejle Brand dækker erhvervsbygninger ved pludselige skader som brand, lynnedslag, stormskade, vandskade eller eksplosion.

 

 

Erhvervsbygningsforsikringen omfatter ikke kun bygningen, men også vinduer og døre samt sanitet som wc-kummer og håndvaske.

 

Forsikringen dækker rørskader fra skjulte vand-, varme og sanitetsinstallationer.

 

Desuden dækker forsikringen også rimelige følgeudgifter til redning, bevaring og oprydning efter en forsikringsbegivenhed.