Frivillig arbejdsulykke & lovpligtig arbejdsskade

 

Vejle Brands arbejdsulykke og arbejdsskadeforsikring dækker mod ulykker, der sker i forbindelse med arbejdet.

 

 

Arbejdsulykkesforsikringen dækker:

 

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte

 

Den lovpligtige arbejdsskade dækker:

 

  • Enhver forpligtigelse i forhold til arbejdsulykker, som forsikringstageren måtte være skyld i