Bestyrelsesansvarsforsikring – andelsboligforeninger og ejerforeninger

 

Du hæfter med din personlige formue som bestyrelsesmedlem i andelsbolig- eller ejerforeninger – også selvom din bestyrelsespost er ulønnet. Det vil sige, at du kan blive gjort erstatningsansvarlig overfor banker og andre kreditorer.

 

 

Derfor er det forbundet med en vis risiko at være bestyrelsesmedlem. En risiko, som du kan forsikre dig imod hos Vejle Brand.

 

En bestyrelsesansvarsforsikring hos Vejle Brand dækker de erstatningskrav, som du kan blive pålagt som bestyrelsesmedlem i en andelsbolig- eller ejerforening.

 

Dækningssummen udgør kr. 500.000 per forsikringsår med kr. 100.000 per forsikringsbegivenhed.