Erhvervsløsøre

 

Hvis du pludselig får brand eller indbrud i virksomheden, kan regningen hurtigt vokse sig stor.

 

 

Tænk bare på, hvor alvorligt det kan være, hvis I pludselig mangler en vigtig maskine eller IT-udstyr. Eller måske ville det være endnu værre, hvis varelageret går op i flammer?

 

Vejle Brands løsøreforsikring for erhverv forsikrer virksomhedens ting, som dine varer, maskiner, værktøj, inventar og andre aktiver, som bruges i virksomheden.

 

Forsikringen gælder ved uventede hændelser som tyveri, brand og ulykke.

 

Udover tingene i din virksomhed, dækker forsikringen også rimelige følgeudgifter til redning, bevaring og oprydning efter en forsikringsbegivenhed.