11. oktober 2019

Når vandet bliver ved med at stige? Sådan forholder du dig

Det er meget vigtigt at reagere hurtigt, når der kommer voldsomme vandmængder, og vandet bliver ved med at stige.
Ellers risikerer du at få alvorlige vandskader, der kan danne fugt og udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid. Sørg også for at kontakte forsikringsselskabet eller skadeservice (uden for Vejle Brands normale åbningstid), med det samme, hvis du opdager en vandskade i hjemmet.

Har du akut brug for hjælp?

Se oversigt over akuthjælp ved skader
Anmeld vand- og vejrskade online

Uanset om du er ejer eller lejer af din bolig, kan en vandskade koste dig meget dyrt. Både i forbindelse med ødelæggelser på selve huset - men også hvis noget af dit indbo får vandskader, og derfor ikke længere er anvendelige.

Så er der trængt vand ind i din bolig. er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, og dermed begrænser skadens omfang mest muligt.

Vandskade eller fugtskade?

En vandskade opstår fordi bygningsdele eller indbo er blevet påvirket af vand. Vandskader sker typisk ret pludseligt. De kan f.eks. skyldes skybrud eller en oversvømmelse, som gør, at der trænger vand ind i boligen.
Dog kan en vandskade også opstå som følge af, at kloakvand trænger op gennem afløbet i kælderen, hvis der har været kraftige regnskyl.

En fugtskade derimod opstår når bygningsdele eller indbo i længere tid har været påvirket af fugt f.eks. i forbindelse med kondens, dug eller blot fugt fra jorden.

 

Vand i boligen - dette skal du gøre!

Ligegyldigt, hvad der ligger til årsag for, at der er kommet vand ind, så er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.

 • Dan dig et overblik
 • Begræns skadens omfang
 • FLYT ejendele til et højere niveau, hvor vandet ikke når op
 • Kontakt Vejle Brand (eller Skadeservice hvis det er uden for forsikringsselskabets kontortid)
 • Tjek dit indbo, som er blevet ramt af vandet. Er det vådt, skal du fjerne det.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande væk. Vejle Brand sender en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og i den forbindelse skal kunne se de beskadigede ting.
 • Vær opmærksom på eventuel skimmelsvamp, når du fjerner våde/fugtige ting. 
 • Tag altid billeder af vandskaden til Vejle Brand. Det kan gøre din sag nemmere for os at behandle.

 

Hyppige årsager til vandskader i hjemmet.

Vand kan komme ind alle steder. Selv det mindste hul kan forårsage at vand trænger ind i hjemmet. 

 • Er der tale om en egentlig oversvømmelse, så kommer der så meget vand, at isæt huse ved kyster, søer og vandløb, får vandskader.
  I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter el. lign. steder. Ved oversvømmelser kan vandet også trænge ind ad døre og vinduer.
 • Ved meget nedbør i længere perioder eller ved skybrud kan lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.
  Kloakkerne kan også blive så overbelastede, at vandet løber ind gennem sprækker ved døre og vinduer. Underdimensionerede kloakrør kan også medføre, at spildevandet ikke ledes hurtigt nok væk.
 • Hvis grundvandsspejlet ligger højt, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op igennem revner og huller i kældergulvet eller gennem kældervæggene.
 • Vand i kælderen kan også skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Mange huse har f.eks. ikke et omfangsdræn, der sikrer kælderen mod vand.

Sådan får du vandet ud af kælderen.

Vand i kælderen skal væk, hurtigt. Afhængig af skadens omfang, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder. Du kan også kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring og få dem til at udføre opgaven for dig. 

Det er vigtigt, at der efter tømning af vand ud af kælderen, sættes affugtere op. De skal stå i de fugtramte rum i en periode, der kan variere alt fra 1 uge op til flere måneder alt efter, hvor fugtigt der er.

Da affugtningsprocessen kræver erfaring, kan det anbefales at få professionel hjælp. Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud.
Kontakt Vejle Brand og lad os guide dig, hvis du er i tvivl.

Du må ikke smide de beskadigede ejendele ud

I hvert enkelt tilfælde vil der ofte komme en taksator fra Vejle Brand ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt. Derfor er det vigtigt, at du ikke smider noget ud inden, du har talt med os - dit lokale forsikringsselskab.

BEMÆRK! Du må ikke smide de beskadigede ejendele ud. Det er vigtig dokumentation, når Vejle Brand sender en taksator ud for at besigtige skaden hos dig.

 

Anmeld skaden online

Du har mulighed for at anmelde skaden online. Så vil en af vores dygtige skadebehandlere kontakte dig hurtigst muligt inden for kontorets åbningstid.
Står du akut og har behov for assistance i forbindelse med en vandskade? Så kontakt en af vores samarbejdspartnere inden for skadeservice >>

 

Oplysninger om dig
Oplysninger om skaden
Vær opmærksom på, at al tyveri skal anmeldes til politiet
Oplysninger om beskadiget indbo
Du skal skrive, hvad det er for en genstand, alder, anskaffelsespris og prisen i dag på hver enkelte genstand
Andre oplysninger
Du kan også skrive "NEM konto" hvis du ønsker dette

 

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s