11. august 2015

IPads i skolen, hvem dækker?

Hvem har erstatningsansvaret for udlånt undervisningsmateriale?
En ny kendelse fra Ankenævnet for forsikring fastslår at, når skolen udleverer f.eks. skolebøger, IPads eller computere, er eleven forpligtet til at modtage disse undervisningsmaterialer – og så kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsansvaret.

Det betyder, at det er skolen selv, der skal betale, hvis skolens udstyr går i stykker på grund af hændeligt uheld. Derimod kan eleven – og dermed forældrene – blive gjort erstatningsansvarlig, hvis eleven har ødelagt skolens udstyr med vilje, dvs. at eleven selv er skyld i skaden.

En eventuel aftale mellem skole og elev (forældre) om, at eleven i sådanne situationer selv skal dække tabet, er ugyldige.

Har du Vejle Brand Plus forsikring dækker indboforsikringen dog IPads mv., som er udlånt af skolen, hvis den bliver ødelagt eller stjålet.

Ifølge Folkeskoleloven skal skolerne stille de nødvendige undervisningsmateriale til rådighed for eleverne. Undervisningsmaterialerne omfatter på flere skoler også computere eller iPads, som eleverne får rådighed over alle døgnets timer.

Flere skoler har i den sammenhæng pålagt eleverne en erstatningspligt, hvis der sker skade på f.eks. computer, iPads eller andet undervisningsmateriale, eller hvis genstandene stjæles.

Ny kendelse: Skolens IPads er skolens ansvar

Ankenævnet for Forsikring har for nylig taget stilling i en sag, hvor skoleeleven havde fået stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. var en lånt iPad. Skolen havde indgået en aftale med eleven/forældrene om, at eleven/forældre bar risikoen for iPad’en. Ankenævnet nåede frem til, at denne aftale var ugyldig, da aftalen gik videre end dansk ret almindelige regler om erstatning.

Årsagen hertil var ifølge nævnet, at en almindelig regel om, at en lånt genstand falder ind under låners egen indboforsikring, kræver, at låneren bærer risikoen for genstanden.

Det fremgår af kendelsen, at når skolen udleverer f.eks. skolebøger, IPads eller computere, så er eleven forpligtet til at modtage disse undervisningsmaterialer – og så kan skolen ikke fraskrive sig erstatningsansvaret. Det betyder, at det er skolen selv, der skal betale, hvis skolens udstyr går i stykker på grund af hændeligt uheld. Derimod kan eleven – og dermed forældrene – blive gjort erstatningsansvarlig, hvis eleven har ødelagt skolens udstyr med vilje, dvs. at eleven selv er skyld i skaden.

Skolerne kan således ikke pålægge forældre eller elever et erstatningsansvar, der er større end det i loven om erstatningsansvar – også selv om forældrene har underskrevet en erklæring om, at det er eleven/forældrene, der tager ansvaret for IPad’en eller andet undervisningsmateriale.

Skolerne kan endvidere ikke kræve, at forældre betaler depositum for de undervisningsmidler, som skolerne udlåner til eleverne.

Forsætlig handling?

Eleverne – og dermed forældrene – er dog erstatningsansvarlige for skader op til 7.500 kr., hvis skaden kan bebrejdes eleven og er sket med forsæt eller uagtsomt. Når man vurderer barnets ansvar, tages der hensyn til elevens alder og udvikling. Indboforsikringen vil i de fleste tilfælde dække erstatningsansvaret, men kun i den første måned efter, at eleven har fået genstanden i sin besiddelse.
Hvis eleven derimod ikke kan bebrejdes den skete skade, som i så fald kan kaldes ”hændelig”, er der ikke erstatningsansvar, og skolen kan ikke pålægge eleven eller elevens forældre at betale. Her vil den lånte iPad eller andet undervisningsmateriale, som skolen har udleveret, normalt ikke være omfattet af elevens (forældrenes) indboforsikring.

Vejle Brand Plus dækker

Vejle Brand har dog besluttet at, såfremt man har tegnet Vejle Brand plus på sin indboforsikring, dækker forsikringen den lånte IPad, som om det var forsikringstagerens egen ejendom.

Baldrede ruder eller andre skader på skolens ejendom

Et andet forhold, der ofte er aktuelt, er det, at en elev forvolder skade på skolens ejendom, f.eks. i form af en baldret rude.

Som forsikringsselskab får vi ofte henvendelse fra forældre, der af skolen er blevet pålagt at erstatte udgifter til udskiftning af en rude i skolens bygning, fordi eleven har været årsag til, at ruden er baldret. Hvis eleven har handlet uforsigtigt, altså uagtsomt, er det dækket af indboforsikringen, men kan eleven ikke bebrejdes skaden, som så betegnes som hændelig, er der ikke forsikringsdækning, og skolen må selv afholde udgiften.

Det er altså ikke nok, at eleven er årsag til skaden. Der skal også være noget at bebrejde eleven.

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s