01. april 2020

Generalforsamling 2020

Torsdag den 23. april 2020 kl. 17.30 afholder Vejle Brand g/s generalforsamling.

På grund af de nuværende ekstraordinære omstændigheder i Danmark og i den forbindelse for at begrænse smittespredningen i forbindelse med COVID-19, afholder Forsikringsselskabet Vejle Brand den ordinære generalforsamling på selskabets kontor den 23. april 2020 kl 17.30 med deltagelse af selskabets øverste myndighed (delegeretforsamlingen).

Der indkaldes på et senere tidspunkt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelse af valghandlingen til bestyrelsen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Lønpolitik til godkendelse
 4. Årsrapport 2019 til godkendelse
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
 6. Eventuelle forslag
  - Bestyrelsen indstiller til udskydelse af valghandling til efter COVID-19 situationen og indkalder herefter til ekstraordinær generalforsamling
 7. Valg af bestyrelse (udskydes)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Årsrapporten for 2019 vil umiddelbart efter generalforsamlingen være tilgængelig på vejlebrand.dk

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s