10. januar 2018

At være nybagt forælder med en sundhedsforsikring er et rigtig godt match

Tiden som nybagte forældre er for mange den lykkeligste tid i livet. Mens det eneste man optages af, er det lille ny vidunders første smil, pludren og finurlige væsen, går tiden i stå, og man trives fortrinligt i den lyserøde barselsboble. Men for nogen er livet som nybagt forælder ikke som forventet og kan medføre psykiske konsekvenser – her er der hjælp at hente hos forsikringsselskabet Vejle Brand.

Der blev i 2017 født ca. 62.000 børn i Danmark. Det giver mindst lige så mange forældre på barsel – en tid, der som oftest sammenlignes med en lyserød boble, hvor den fortravlede hverdag udskiftes med nussen og pussen (og selvfølgelig også bleskift, søvnløse nætter, babygylp og gråd). Men for ca. 10% af alle nybagte forældre bliver denne tid og det følelsesmæssige aspekt i forbindelse hermed alt andet end forventet. Knap 6.000 af alle nybagte forældre ender nemlig med en fødselsdepression.


Kort fortalt

Det er alvorligt, når en forælder rammes af en fødselsdepression. Ubehandlet kan diagnosen få fatale konsekvenser for forælder, baby og omgivelserne, hvis den forbliver ubehandlet. Desværre er der i dag mere end to ud af tre ramte, der aldrig søger hjælp og behandling i forbindelse med deres fødselsdepression. Den psykiske påvirkning i forbindelse med at blive forælder er én af de ting i livet, som vi mennesker ikke selv er herre over. Desværre er begrebet fødselsdepression tabubelagt, fordi den ramte er bange for at blive anset som svag og uegnet som forælder, hvilket sjældent er det virkelige tilfælde. Det er også først inden for de seneste årtier, at fødselsdepression er blevet anerkendt som en reel lidelse, og siden Edinburgh Fødselsdepressionsskalaen blev udviklet i 1987, har læger, sundhedsplejersker, psykologer og psykiatere haft et håndgribeligt værktøj til at kunne opspore netop fødselsdepressioner hos deres patienter.


Det kan ske for alle

Vi lever i en verden, hvor der er stigende pres på medarbejder, på forældre, på elever og på samfundets borgere generelt. Vi skal alle nå mere, vi skal yde mere, og det skal gøre alting bedre end før og på den halve tid. Samme ”krav” opleves ofte som nybagt forælder, og dette pres kan have en negativ indflydelse på forventningerne til forældreskabet og dermed gøre skuffelsen dobbelt så stor, når den reelle virkelighed viser sig at være en anden.


Netop på grund af denne samfundsmæssige udvikling er psykiske skader som f.eks. stress og fødselsdepressioner blevet inddraget i dækninger i størstedelen af de tilgængelige sundhedsforsikringer. Psykiske skader er tit og ofte nemlig lige så invaliderende som f.eks. en brækket arm eller hold i nakken.


Der er hjælp at hente

En fødselsdepression kan behandles – enten med samtaleterapi, antidepressiv medicin eller en kombination af de to. Jo hurtigere fødselsdepressionen bliver erkendt, og forælderen kommer i behandling, desto hurtigere kommer forælder og barn ”ud på den anden side”.


Ca. 2 måneder efter fødslen kommer sundhedsplejersken forbi til et tjek af det lille barn – og også af moderen. En EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Skala) test hjælper sundhedsplejersken til at guide sig frem til moderens mentale tilstand og eventuel efterpåvirkning af hele forløbet med at blive mor.


Men en fødselsdepression kommer i mange afskygninger, og ubehandlet kan den være fatal for den ramte, for baby og for pårørende.
Det er vigtigt at kontakte sin egen læge, hvis sundhedsplejersken konstaterer, at der er risiko for en fødselsdepression, eller hvis man selv har mistanke herom. Fra lægen får man typisk en henvisning til kognitiv terapi hos en psykolog. Desværre har disse ofte lang ventetid, og det er her, en sundhedsforsikring gennem forsikringsselskabet Vejle Brand er en rigtig god investering. Nu skal vi fortælle hvorfor:
Med henvisningen fra lægen i hånden kontakter du Mølholm Forsikring – som har den sundhedsforsikring, Vejle Brand tilbyder. Via denne forsikring er der akut hjælp at hente gennem et autoriseret behandlernetværk. I løbet af et par dage tilbydes der behandling, hvorimod man som oftest skal vente flere uger hos autoriserede psykologer.


En sundhedsforsikring er mere end fysioterapi

Rigtig mange danskere har fint styr på fysikken, og derfor er tanken om en sundhedsforsikring ikke aktuel for dem – tror de. Dette skyldes den generelle opfattelse af, at en sundhedsforsikring udelukkende omhandler fysioterapi. Men en sundhedsforsikring gennem Vejle Brand er meget mere end det. En behandlingskrævende skade kan nemlig være meget mere og andet end skader på muskulatur og knogler. En skade kan – som beskrevet oven for – også være en skade på psyken som følge af et traumatisk oplevelse, og det kræver behandling. En ubehandlet psykisk lidelse kan i visse tilfælde få fatale følger og være invaliderende på sigt.
I en sundhedsforsikring gennem forsikringsselskabet Vejle Brand ligger også en behandlingsforsikring. Det betyder, at du er i helt trygge hænder, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Du er nemlig garanteret, at du senest 10 arbejdsdage efter godkendt anmeldelse er i undersøgelse og/eller behandling på et privathospital eller en privat klinik gennem et stort landsdækkende behandlernetværk.


Når du har tegnet en sundhedsforsikring gennem Vejle Brand, springer du de lange ventelister over og får direkte adgang til en lang række undersøgelses- og behandlingsformer - herunder speciallæge, psykolog/psykiater, fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, fodterapi, massage, ergoterapi, akupunktur og diætist.
En sundhedsforsikring er dermed en rigtig god investering – for dig og for din familie!


Vil du vide mere om mulighederne for at tegne en sundhedsforsikring, så kontakt Vejle Brand allerede i dag.

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s