17. marts 2021

Generalforsamling 2021

Torsdag den 22. april kl. 17.30 afholdes generalforsamling 2021.

Dagsorden

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens årsberetning
 • 3. Lønpolitik til godkendelse
 • 4. Årsrapport 2020 til godkendelse
 • 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
 • 6. Eventuelle forslag
   1. Vedtægtsændring.
    Bestyrelsen indstiller til ændring af vedtægternes §6 Generalforsamling.

    Med vedtægtsændringen moderniseres vedtægterne med henblik på at kunne gennemføre generalforsamlingen digitalt. Der tilføres et nyt stk.5 til § 6.

 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 8. Valg af revisor
 • 9. Eventuelt
Tilbage til oversigt