Ulykkesforsikring - hvis du skulle komme alvorligt til skade

 

En ulykkesforsikring dækker dig eller din famile, hvis I kommer alvorligt til skade forbindelse med en ulykke. Derfor mener vi hos Vejle Brand, at det er en af de vigtigste forskringer, du bør overveje.

 

For prøv at tænk, hvad der kunne ske, hvis en ulykke betød, at du ikke længere kunne udføre dit arbejde, som du kan i dag.

 

Ulykkesforsikringen hjælper dig blandt andet, hvis du er uheldig og aldrig kommer dig helt efter en ulykke. Det, som man også kalder varige mén. Så kan du få udbetalt erstatning efter, hvor stor din méngrad er. 

 

Hvis du er så uheldig at få en méngrad på over 30%, fordobler vi din erstatning. 

 

Børneulykkesforsikring i Vejle Brand indeholder udover den almindelige dækning en unik børneforsikring, som hedder AP Børnedækning, med blandt andet dækning ved kritisk sygdom. Du kan læse mere om den her

 

 

 

En ulykkesforsikring dækker:

  • Invaliditet (ved méngrad på 5 % eller 10 % og derover)
  • Tandskade
  • Behandlingsudgifter
  • Ødelagte beklædningsgenstande

Du kan desuden tegne følgende tilvalgsdækninger:

  • Død
  • Farlig sport
  • Fører af motorcykel
  • Straks erstatning ved brud eller overrivning ( nytegnes fra 1.1.2024 )
  • Tyggeskade ( nytegnes fra 1.1.2024 )
  • Ekstra hjælp ( nytegnes fra 1.1.2024 )

Dobbelterstatning
Der udbetales dobbelterstatning, når et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, medfører en méngrad på 30 % eller derover. Retten til dobbelterstatning bortfalder dog fra det fyldte 75. år.