Husforsikring - solid forsikring af huset 

 

Vores hjem danner rammen om familielivet, og for mange er huset den største investering i livet.

 

Erfaringen siger, at skader på huse ofte griber om sig, og hvis uheldet er ude, kan det blive en dyr affære. 

 

Hos Vejle Brand har vi den holdning, at bekymringer ikke er værd at spilde tid på.

 

Derfor har vi sammensat en husforsikring, som dækker godt og bredt, så du og din familie ikke risikerer at blive ramt på økonomien. 

 

 

 

En husforsikring hos Vejle Brand dækker følgende:

 

· Bygningsbrand. Vores brandforsikring dækker både lynnedslag, eksplosion og kortslutning
· Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)
· Svampe- og insektskade – udvidet med rådskade
· Indvendige rør og kabler

· Stikledninger
· Husejeransvar
· Retshjælp
· Enkelte dækninger kan udelades.

 

Udvidet husforsikring

For de fleste af os er vores hus den største investering, vi foretager i vores liv. Derfor giver det også rigtig god mening at passe godt på det. Vi tilbyder en række ekstra dækninger, så du kan beskytte dit hjem og din investering med en udvidet husforsikring.

Udvidet husforsikring dækker skader, der er forårsaget af flagermus, mår og gnavere, eksempelvis mus og rotter.

Hvis du har haft en skade, som er forårsaget af rotter og er dækket af din forsikring hos os, så dækker vi 50 pct. af udgiften til anskaffelse og montering af rottespærre indtil 15.000 kr.

En udvidet husforsikring dækker funktionsfejl i fastmonterede elektriske bygningsinstallationer i de første fire år af deres levetid.

Forsikringen dækker også bygningsmaterialer og bygningsdele, som skal monteres i de eksisterende bygninger. Det giver dig en ekstra sikring, når du bygger til eller bygger om.

Ved en dækningsberettiget skade dækker forsikringen også kosmetiske forskelle, så du får dækket op til 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser og klinker i badeværelse, toilet, køkken/alrum og bryggers.

Udvidet vandskade

Forsikringen dækker udsivning fra synlige installationer og fra akvarier og beholdere med et rumindhold på mere end 20 liter.

 

Med udvidet vandskade er du dækket mod skader, som er forårsaget af indtrængende vand. Det vil sige vand, der trænger ind gennem utætheder eller åbninger i bygningen.

 

Forsikringen dækker også skader som følge af opstigende grund- og kloakvand, når der ikke er tale om sky- eller tøbrud.

 

Ved en dækningsberettiget skade på rør eller stikledninger dækker forsikringen tab af vand, olie og gas med maksimalt 50.000 kr.

Retshjælp

Hvis du har tegnet bygningsbeskadigelse, har forsikringen en tilknyttet retshjælpsforsikring.
Du kan se forsikringsbetingelserne hos Forsikring og Pension.

 

Der gælder særlige forhold vedrørende selvrisiko. Kontakt selskabet herom.

Ejerskifte

Har du købt nyt hus og har behov for en ejerskifteforsikring, kan du kontakte os for at få et alternativt forslag.

Du kan kontakte os her eller via telefon.