19. juni 2019

Skybrud? Sådan forholder du dig

Det er meget vigtigt at reagere hurtigt på vandskader efter skybrud, da du ellers risikerer fugtskader, som kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid. Sørg også for at kontakte forsikringsselskabet eller skadeservice, hvis det er uden for normal åbningstid, med det samme, hvis du opdager en vandskade i hjemmet.

Når du er boligejer, kan en vandskade koste dig meget dyrt. Så er der trængt vand ind i dit hus, som følge af et skybrud, så er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, og dermed begrænser skadens omfang mest muligt.

Vandskade eller fugtskade?

En vandskade opstår fordi bygningsdele eller indbo er blevet påvirket af vand. Vandskader sker typisk ret pludseligt. De kan f.eks. skyldes skybrud eller en oversvømmelse, som gør, at der trænger vand ind i boligen.
Dog kan en vandskade også opstå som følge af, at kloakvand trænger op gennem afløbet i kælderen, hvis der har været kraftige regnskyl.

En fugtskade derimod opstår når bygningsdele eller indbo i længere tid har været påvirket af fugt f.eks. i forbindelse med kondens, dug eller blot fugt fra jorden.

Har du akut brug for hjælp?

 

Se oversigt over akuthjælp ved skader
Anmeld vand- og vejrskade online

Vand i boligen - dette skal du gøre!

Ligegyldigt, hvad der ligger til årsag for, at der er kommet vand ind, så er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.

 • Dan dig et overblik
 • Begræns skadens omfang
 • Kontakt Vejle Brand (eller Skadeservice hvis uden for forsikringsselskabets kontortid)
 • Tjek dit indbo, som er blevet ramt af vandet. Er det vådt, skal du fjerne det.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande væk. Vejle Brand sender en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og i den forbindelse skal kunne se de beskadigede ting.
 • Vær opmærksom på eventuel skimmelsvamp, når du fjerner våde/fugtige ting. 
 • Tag altid billeder af vandskaden til Vejle Brand. Det kan gøre din sag nemmere for os at behandle.

 

Hyppige årsager til vandskader i hjemmet.

Vand kan komme ind alle steder. Selv det mindste hul kan forårsage at vand trænger ind i hjemmet. 

 • Er der tale om en egentlig oversvømmelse, så kommer der så meget vand, at isæt huse ved kyster, søer og vandløb, får vandskader.
  I disse tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter el. lign. steder. Ved oversvømmelser kan vandet også trænge ind ad døre og vinduer.
 • Ved meget nedbør i længere perioder eller ved skybrud kan lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen.
  Kloakkerne kan også blive så overbelastede, at vandet løber ind gennem sprækker ved døre og vinduer. Underdimensionerede kloakrør kan også medføre, at spildevandet ikke ledes hurtigt nok væk.
 • Hvis grundvandsspejlet ligger højt, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op igennem revner og huller i kældergulvet eller gennem kældervæggene.
 • Vand i kælderen kan også skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Mange huse har f.eks. ikke et omfangsdræn, der sikrer kælderen mod vand.

Sådan får du vandet ud af kælderen.

Vand i kælderen skal væk, hurtigt. Afhængig af skadens omfang, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder. Du kan også kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring og få dem til at udføre opgaven for dig.

Det er vigtigt, at der efter tømning af vand ud af kælderen, sættes affugtere op. De skal stå i de fugtramte rum i en periode, der kan variere alt fra 1 uge op til flere måneder alt efter, hvor fugtigt der er.

Da affugtningsprocessen kræver erfaring, kan det anbefales at få professionel hjælp. Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud. Kontakt Vejle Brand og lad os guide dig, hvis du er i tvivl.

 

Betyder det noget, at der er fugt i gulve og vægge efter en vandskade?

JA! Der kan meget hurtigt dannes skimmelsvamp, hvis du ikke reagerer hurtigt på din vandskade og får affugter det ramte rum. å længe konstruktionen er fugtig, er der risiko for angreb af skimmelsvamp. Der går kun 1-2 uger, før skimmelsvampen har udviklet sig.Er der først kommet skimmelsvamp, kan det være nødvendigt, at få afrenset og evt. fjernet de overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sørg for af gennemtørrede angrebne bygningsdele og genstande, så skimmelsvampen ikke kan vokse. Ved stærke angreb kan være nødvendigt helt at fjerne de overflader eller konstruktioner, hvor der har været skimmelsvamp, også selvom angrebet ikke længere er aktivt. Det skyldes, at svampesporerne stadig sidder på overfladen. Hvis du har haft en vandskade gennem lang tid, kan det være en god idé at få en rådgiver til at undersøge, om der har udviklet sig skimmelsvamp eller andet svampeangreb.

Hvordan dækker dit forsikringsselskab ved vandskader?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et skybrud, der er årsagen til vandskaden. Et skybrud defineres som "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen". I praksis vil det være i de situationer, hvor vandet presses tilbage i kloakken og ind i boligen gennem toiletter og gulvriste, eller kommer ind i boligen igennem døre og vinduer, da det ikke har mulighed for at blive ledt bort via kloakkerne.

Om der er tale om et skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et skybrud kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn eller mindst 15 mm regn over 30 minutter. 

Har du udgifter i forbindelse med oprydning mv. efter en vandskade, vil forsikringen oftest dække disse, såfremt vandskaden dækkes af forsikringen. Få derfor altid kvitteringer, hvis du har fået udført arbejde både til udbedring af skader og i forbindelse med selve oprydningen.

På indbo er der afskrivninger på de fleste ting. De betyder f.eks. at du ikke vil kunne få fuld erstatning for en 10 år gammel sofa.

Oftest er der en selvrisiko, som du skal betale ved forsikringsskader. Selvrisikoens størrelse er individuel og fremgår af din police. Du finder din police på MinSide

Vejle Brand g/s dækker ikke oversvømmelser fra sø, hav, fjord eller åer, som er løbet over deres bredder, medmindre der umiddelbart inden netop har været et voldsomt skybrud. Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje.

I hvert enkelt tilfælde vil der ofte komme en taksator fra Vejle Brand ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt. Derfor er det vigtigt, at du ikke smider noget ud inden, du har talt med os - dit lokale forsikringsselskab.

 

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s