01. november 2018

Bidrag til Garantifonden

VIGTIG information om garantifondsbidrag 2019

Vejle Brand er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Finanstilsynet har anmodet om, at der opkræves et gebyr på 40 kr. pr. police i 2019, på motorforsikringer, familieforsikringer og husejerforsikringer
(inkl. beboelsesejendomme og andelsboligforeninger). 

Har du én eller flere af disse forsikringer, vil bidraget fremgå af din opkrævning for 2019.

Garantifondsbidraget er et bidrag, der sikre dig den erstatning du er berettiget til, ved eventuelle fremtidige konkurser blandt alle skadeforsikringsselskaber.

 

Hvad er Garantifonden?

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en selvejende dansk institution, der er reguleret ved lov. Den ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er udnævnt af erhvervsministeren. Finanstilsynet fører tilsyn med fonden. 

Garantifonden blev oprettet i 2003 på branchens foranledning, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs. Med etableringen af fonden blev det især inden for forbrugerforsikringer, som fx motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-og ulykkesforsikringer, sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning til forsikringstagere og de sikrede.

Frem til 2017 var det kun danske skadesforsikringsselskaber samt danske filialer tilhørende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land uden for EU/EØS, der var medlemmer af fonden. I 2017 blev der dog åbnet op for frivilligt medlemskab for skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende aktiviteter sælger forbrugerforsikringer på det danske marked. Fra den 1. januar 2019 bliver medlemskab af fonden obligatorisk for sidstnævnte. I dag dækker fonden også danske selskabers aktiviteter i udlandet. Fra den 1. januar 2019 vil det dog kun være den virksomhed, som danske og udenlandske skadesforsikringsselskaber har i Danmark, der dækkes af fonden.

Der er i dag ikke en EU-retlig forpligtelse til at etablere garantiordninger. Forsikringstagere i EU er derfor dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

Læs mere om Garantifonden

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s