04. januar 2017

DMI varsler stormflod

Der er ifølge DMI risiko for stormflod i dele af Danmark. Når vandet trækker sig tilbage, er der risiko for, at områder kan blive ramt som følge af skvulp.

 

DMI varsler stormflod i den sydlige del af Lillebælt og det Fynske Øhav. 

Hvis du får stormflodsskade.

Du skal anmelde skaden på www.stormbasen.dk eller anmelde skaden til Vejle Brand online her.

Anmeld skade online >>

Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som gør skaden op. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.


Hvad er Stormrådet?

Når man taler om Stormrådet, taler man om et uafhængigt råd. Medlemmerne heri er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

 

Stormflodsloven

Du kan læse mere om loven for stormflod og stormfald, lbk. nr. 1129 af 20. oktober 2014 her

 

Hvad er en stormflod?

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

 

Det kan du selv gøre for af afværge skaden.

Ligesom ved en forsikringsbegivenhed skal skadelidte ved en stormflodsskade foretage "foranstaltninger, som efter forholdende var rimelige for at afværge eller begrænse skaden".
I det omfang det er muligt, bør skadelidte derfor:

  • Flytte indbo (herunder møbler) til dele af huset, hvor indboet bliver mindst mulig beskadiget.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i huset ved at lukke døre, vinduer, spjæld mm.
  • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang der er behov for det.
  • Hvis det er muligt, kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen.

 

Skadesbegrænsning

Skulle skaden ske, skal du, så vidt det er muligt, forsøge at begrænse skaden. Det er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning fra Stormrådet og for at undgå eventuelle følgeskader. Der ydes ikke erstatning for følgeskader, derfor er det rigtig smart at forsøge at begrænse disse mest muligt. Skadesbegrænsning omfatter oftest at pumpe resterende vand væk, affugte ejendommen samt at rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres. Stormrådet anbefaler, at du, evt. i samråd med dit forsikringsselskab, Vejle Brand, tager kontakt til et professionelt firma, som forestår affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling.

Tilbage
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s