Bestyrelse

Det er Vejle Brands bestyrelses opgave at sikre, at både bestyrelsen selv og Vejle Brands direktion altid lever op til lovgivningens krav om egnethed og hæderlighed.

Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal have en viden og kompetence, som er nødvendig for at være en aktiv del af Vejle Brands bestyrelse. Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan, og det betyder, at et bestyrelsesmedlem skal have tilstrækkelig kendskab til alle de forhold, som er forbundet med at drive en forsikringsvirksomhed. Samlet skal bestyrelsen besidde dybtgående viden og kompetence om alle sider af en forsikringsvirksomhed. Dette er dels nødvendigt for at afsætte de overordnede linjer og strategier for Vejle Brand, dels for at være i stand til aktivt at kunne udfordre Vejle Brands daglige ledelse.

Rekruttering til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer rekrutteres fra selskabets delegeretforsamling, som rekrutteres fra selskabets medlemskreds - det vil sige blandt kunderne. Hvis der opstår behov for helt særlige kompetencer, som ikke findes blandt de delegerede, er der i henhold til Vejle Brands vedtægter mulighed for at vælge en person til bestyrelsen med sådanne særlige kompetencer uden for delegeretforsamlingen.
Navn Distrikt Telefonnummer
Kristina Søgaard   Formand   26750472  
Maria Bloch Christensen   Næstformand   23295458  
Erik Jensen   Medlem   60492757  
Heidi Ziegler Bruun   Medlem   22607991  
Jens Brigsted   Medlem   23716887  
Jørn Peder Jørgensen   Medlem   21784246  
Karsten Bo Svenningsen   Medlem   40707804  
Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så er du altid opdateret omkring det nyeste inden for forsikring, vores produkter, spændende konkurrencer og interessante tiltag hos Vejle Brand. Ja tak, jeg vil gerne modtage relevant information og nyhedsbreve med markedsføring af gode tilbud og spændende konkurrencer fra Vejle Brand g/s